#1 Lorenz - Rothschledl von kutenberg 24.05.2014 17:21

Dobrý den,
omlouvám se za svou němčinu. Mám k Vám prosbu. Můj dědeček měl strýce, který žil ve Vídni.
V matrice narozených u jeho dcery je poznámka, že rodiče byli oddáni 26.8.1900 na faře Schwechat.
Strýc se jmenoval Karl Lorenz (*2.8.1874 Josefsdorf, Čechy), jeho manželka Helena rozená Hotovec (*1.8.1881 Branitz, Čechy).
Může mi někdo pomoci, zda tato fara má digitální matriku oddaných a kde ji hledat? Prošla jsem celou Vídeň a nemám štěstí.

Strýc měl syna Wilhelma narozen 26.5.1906 ve Wien, Pfarre Weidling, zuständig nach Wien,
Farní Weidling, který je zodpovědný do Vídně. I u něho hledám digitální matriku narození.

Jeho dcera Marie Katharina se narodila 27.12.1907 ve Vídni III. Fasangasse 7 a pravděpodobně v roce 1939 se provdala za Antona Rothschedla, bydleli ve Vídni III, Apostelgasse 20 se svými syny Kurtem a Herbertem. Tito se narodili v rozmezí 1939-1945. Marie zemřela 26.4.2002 v Herzogsburg a Anton zemřel 2.9.1994. Oba jsou pochováni na hřbitovu ve Vídni – Simmering, Unter der Kirche 5.

Vše co jsem uvedla výše mám z internetu z různých vyhledávačů. Více nevím. Prosím tedy o pomoc, pokud někdo zná potomky Marie a Antona Rothschedl. Děkuji za každou radu a zprávu i na můj email: dana.schubertova@seznam.cz.

Guten Tag,
Ich entschuldige mich für mein Deutsch . Ich habe eine Anfrage für Sie. Mein Großvater hatte einen Onkel, der in Wien lebte .
Das Register der Geburten bei seiner Tochter Bemerkung , dass die Eltern verheiratet waren am 26. August 1900 auf der Pfarre Schwechat .
Der Name meiner Onkel war Karl Lorenz (* 2. August 1874 Josefsdorf , Böhmen ), seine Frau Helena geb. Hotovec (* 1. August 1881 Branitz , Böhmen ) .
Kann mir jemand helfen , ob diese Presbyterium hat einen digitalen Register der Anhänger und wo sie zu finden ? Ich ging durch ganz Wien und ohne Glück.

Mein Onkel hatte einen Sohn Wilhelm , geboren 26. Mai 1906 in Wien, Pfarre Weidling , zuständig Nach Wien,
Gemeinde Weidling , der verantwortlich ist Wien . Ich mit ihm suche eine digitale Registrierung von Geburten.

Seine Tochter Marie Katharina wurde 27. Dezember 1907 in Wien III geboren. Fasangasse 7 und wahrscheinlich im Jahre 1939 heiratete sie Anton Rothschedla , lebte in Wien III , 20 Apostelgasse mit seinen Söhnen Kurt und Herbert . Sie wurden zwischen 1939-1945 geboren. Marie starb 26. April 2002 in Herzogsburg und Anton starb 2. September 1994 . Beide sind auf dem Friedhof in Wien beigesetzt - Simmering , Unter der Kirche fünften

Alles, was ich oben sagte , ich habe das Internet von verschiedenen Suchmaschinen . Mehr weiß ich nicht . Also bitte helfen, wenn jemand weiß, die Nachkommen von Marie und Anton Rothschedl . Danke für jeden Rat und Nachricht an meine E-Mail : dana.schubertova @ seznam.cz .

Xobor Forum Software von Xobor
Datenschutz